MARKNADENS BÄSTA FÖR MOTORBÅTAR

SNABBASTE AVSTÄLLNINGEN

ALLT FÖRVARAS I HEMMET

HAR SÅLTS SEDAN 1998

REKOMMENDERAD PALLNING FÖR:

PLANANDE OCH HALVPLANANDE BÅTAR (EJ SNIPOR)

500 KG TILL 4,5 TON TVÅ SIDOBOCKAR OCH EN KÖLBOCK

4,5 TON TILL 7 TON TVÅ SIDOBOCKAR TVÅ KÖLBOCKAR

 
 
 
 
 

KRAN - OCH VAGNFÖRARES FAVORITER

SNABBASTE OCH ENKLASTE AVSTÄLLNINGARNA

 
 

HÅLLFASTHETSTESTADE

PÅ SVERIGES PROVNINGS- OCH FORSKNINGSINSTITUT
TRYCKIMPREGNERAT VIRKE. LÅNG LIVSLÄNGD

 
 

NIMBUS 4004

TILLÅTNA VERTIKALLASTER

MODELL HANDY: TVÅ TON / BOCK. MODELL KOCK: TRE TON / BOCK

(FEMFALDIGSÄKERHET MOT BROTT)

SIDOLASTER (VINDLASTER)

TRE BOCKAR, MED MAX. TILLÅTNA VERTIKALLASTER, KLARAR
MER ÄN ETT TON I DEN MEST OGYNNSAMMA VINDRIKTNINGEN.

EGENVIKTER BOCKAR

HANDY: SIDOBOCK 16 KG, KÖLBOCK 11KG

KOCK: SIDOBOCK 19 KG, KÖL 60, 17 KG


3-PUNKTSUPPSTÄLLNING GARANTERAR

ATT BÅTEN ALDRIG KAN TIPPA

(GÄLLER EJ FÖR MKT LÄTTA BÅTAR)

DÄRFÖR SIGGEBOCKEN

- SKONSAM FÖR BÅTEN SOM VILAR PÅ DE PUNKTER DÄR SKROVER ÄR SOM STARKAST

LÄTTA ATT TRANSPORTERA OCH FÖRVARA. ISÄRTAGBARA OCH STAPELBARA

 
 

- KAN STÄLLAS PÅ MJUK MARK TACK VARE FOTPLATTORNAS STORA YTA

- BRA ÅTKOMLIGHET FÖR BOTTENMÅLNING OCH ANDRA ARBETEN PÅ SKROVET

- SNABBA AVSTÄLLNINGAR MED BÅDE KRANAR OCH VAGNAR

- ENKEL ÖVERFÖRING MELLAN BOCKAR OCH BÅTRAILER

- EVENTUELLA HÖJDJUSTERINGAR GÖRS MED KORTA BRÄD- ELLER PLANKSTUMPAR